UWAGA! W związku z koniecznością fiskalizacji gabinetu, od 1 maja 2011 CENNIK USŁUG ulega zmianie. Zapraszam do zapoznania się z   CENNIKIEM USŁUG.

Mottem działalności gabinetu AUGON jest "lux ferrare" (łac. nieść światło). Swoją misję upatruję w poprawie jakości widzenia i życia moich pacjentów. Cel ten pragnę osiągnąć, korzystając z doświadczenia klinicznego, nowoczesnej aparatury diagnostycznej i dostępu do różnych form terapii.
Efekty pracy gabinetu można oceniać na stronach    Spaces

27/05/2007.
   Jaskra [PDF], to druga pod względem częstości przyczyna ślepoty w krajach rozwiniętych. Leczenie jaskry wymaga leczenia chorego a nie abstrakcyjnego pojęcia jakim jest jaskra. Uznanie prymatu zdrowia chorego nad chorobą jest kontrowersyjne, wiąże się bowiem niekiedy z odrzuceniem leczenia u osób z wolno postępującym schorzeniem i krótkimi oczekiwaniami życiowymi. Wątpliwości moralne rozwiewa świadomość przewlekłego i postępującego charakteru tej choroby, która na podstawie różnych statystyk może dotyczyć nawet 1.9% całkowitej populacji powyżej 40 roku życia. Z tego powodu u wszystkich osób w wieku średnim, w ramach rutynowej wizyty okulistycznej należy wykonać pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i ocenić stereoskopowo obraz tarczy nerwu wzrokowego. 

13/05/2007.
   Retinopatia cukrzycowa [PDF], należy do najczęstszych przyczyn ślepoty u chorych powyżej 24 roku życia. Wczesne rozpoznanie i włączenie leczenia zmniejsza ryzyko utraty wzroku do zaledwie 5%. Warto o tym pamiętać, gdyż liczba chorych na cukrzycę w Polsce sięga 2 milionów, z czego ponad połowa nie wie o tym, że cierpi na to schorzenie - jest to tzw. cukrzyca "nieznana". Blisko 20% wszystkich przypadków cukrzycy jest rozpoznawana w trakcie wizyty okulistycznej z innych powodów, a w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby u osób powyżej 60 roku życia dochodzi do istotnej dla widzenia retinopatii cukrzycowej.

07/05/2007.
   Okulary do komputera i nie tylko [PDF], czyli statystyka i obserwacje własne dotyczące najczęstszych problemów ocznych wśród użytkowników komputerów.

06/05/2007.
   Starcze zwyrodnienie plamki (AMD) [PDF]
jest główną przyczyną postępującego upośledzenia widzenia w krajach uprzemysłowionych. Blisko 25% osób powyżej 74 roku życia cierpi z powodu obniżenia ostrości wzroku wywołanego AMD, a u niemal wszystkich powyżej 80 roku życia stwierdza się oznaki tego procesu. Ostatnie badania dowodzą, że do kluczowych trendów w leczeniu AMD należą suplementacja diety i szeroko rozumiana farmakologia. Odpowiadając na oczekiwania chorych, pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat obecnych jak i przyszłych metod leczenia starczego zwyrodnienia plamki, zachęcam do lektury.

  Strona Główna Kontakt

Z końcem maja 2007 gabinet poszerzył ofertę o możliwość wykonywania standaryzowanych zdjęć dna oczu przy pomocy najnowszej fundus-camery firmy Nidek AFC-210 Pro Photographer [PDF]. Bez potrzeby rozszerzania źrenic! Aparatura spełnia surowe normy amerykańskiego FDA dotyczące badań przesiewowych i monitorowania takich chorób jak retinopatia cukrzycowa, jaskra i zmiany zwyrodnieniowe plamki.

 Kontakty z mediami

Wypowiedź na temat biometrii tęczówki dla TV Białystok 07-06-06 

TV Białystok Ochrona oczu przed nadmierną ekspozycją na światło słoneczne 04-07-06

 
strona główna profil choroby oczu o mnie kontakt Cybertech